Vocht sanering / bouwdeel regulatie

Naast het verwarmen of koelen van ruimtes, wordt de wand verwarming ook gebruikt voor het reguleren en saneren van door vocht belast metselwerk. Een veel voorkomende oorzaak voor vochtig metselwerk is condensatie op koude bouwdelen. Dit gebeurt in het bijzonder bij koudebruggen en materiaal overgangen als kozijnen, van wand naar plafond  en bij dikte verschillen in het metselwerk. Door een gerichte warmtetoevoer bij deze bouwdelen, met behulp van de WEM Klimaatbuis, stijgt de oppervlaktetemperatuur voldoende zodat de dauwpunt temperatuur (temperatuur waarbij water condenseert) niet langer wordt onderschreden. Hierdoor blijven de bouwdelen permanent droog.

Oude gebouwen, in het bijzonder historische gebouwen, kunnen ook door van buiten indringend vocht worden belast. De reden kan een gebrek aan horizontale dampremming zijn. Het vocht dringt capillair het metselwerk in en trekt op. Bovendien kan hemelwater (regen) vaak door slecht voegwerk of vakwerk de wanden in trekken. Dit vocht kan worden gedroogd door wandverwarming aan te brengen. In veel gevallen is het ook nodig om de oorzaken van het vocht intrede aan te pakken. Wij raden aan deze maatregelen onder deskundige begeleiding uit te voeren.

Het met warmteleiding temperen van bouwschade is een techniek die reeds vele jaren wordt toegepast, zonder dat er meer specifiek onderzoek is gedaan over dit onderwerp. Wij zijn sinds 2011 partner van het 'Europees kenniscentrum voor energie renovatie van oude gebouwen en monumentenzorg ", waaronder het  Fraunhofer Institut für Bauphysik am Kloster Benediktbeuern. In het oude klooster is WEM wandverwarming betrokken bij een onderzoeksproject, waarin de invloed van verschillende verwarmingssystemen wordt onderzocht op temperatuur en vochtigheid van historisch metselwerk.