Het afpleisteren van de wandverwarming met leem of kalk

Over de afgemonteerde en afgeperste klimaat registers of buisleidingen wordt de pleister in twee lagen aangebracht. Het oppervlak wordt vervolgens bedekt met een dampopen verf of afgewerkt met een gekleurde pleister op basis van leem of kalk.

De gehele opbouw van het pleistersysteem van de wandverwarming is ongeveer 35 mm.

Onze leem en kalk pleisters zijn dampopen en vochtregulerend. Dit betekent dat ze vocht kunnen opnemen en doorgeven zonder schade te ondervinden. De gevoeligheid voor meeldauw en andere vochtschade wordt aanzienlijk verminderd. Beide pleisters zijn natuurlijke producten, vrij van emissies en ideaal voor mensen met allergie├źn. Het is mogelijk om zeer levendige en esthetisch mooie oppervlakken te maken.

          Kalkstuc

          Leemstuc

Als u niet zeker weet welk pleister voor u de juiste keuze is.   neem contact met ons op
 

Zo worden WEM Klimaatregisters en het WEM Klimaatbuissysteem afgewerkt.

  • Figuur1:Het verwarmingsoppervlak word metWEMleem ofkalk stuc uitgeraapt/voorgezet. 
  • Figuur2:Als deeerste laagdroog is,wordteen laag WEM-leem ofkalkafwerkingspleisteraangebracht.
    Indeze laag wordthittebestendigglasvezel wapeningsweefselopgenomen.
    Het oppervlakkan vervolgens met een grovere of fijnere structuur of gladworden afgewerkt.